Direktor Instituta:
dr Mira Milinković, viši naučni saradnik
kontakt telefon: ++ 38 111 2667175

Tekući račun Instituta:
Institut za zemljište ima otvoren tekući račun kod Komercijalne banke AD Beograd,
broj računa: 205-18183-53

Matični broj Instituta:
07017561

PIB:
100349057

e-mail adresa Instituta:
soils.institute@gmail.com

Telefon Instituta:
++ 38 111 2667199
++ 38 111 2667123

Telefon računovodstva Instituta:

++ 38 111 2662821

Fax Instituta:
++ 38 111 2667199
++ 38 111 2667123