Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije:

- Projekat po ugovoru br. 451-03-47/2023-01/200011

Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije:

- Dokaz koncepta "Ekološko upravljanje biomasom miskantusa za dobijanje sredstava za oplemenjivanje i povećanje prokuktivnosti poljoprivrednog zemljišta", ugovor br.5834.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije:

- Projekat "Uloga zemljišta u kruženju ugljenika i ublažavanju klimatskih promena".
Nosilac projekta: FEA - Incijativa za šumarstvo i životnu sredinu. Učesnici: Institut za zemljište, Beograd i Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
Poster prezentacija

Ministarstvo poljoprovrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije:

- Projekat "Unapređenje agrotehničke mere navodnjavanja: Primena inovativnih tehnologija u funkciji održivog ruralnog razvoja Srbije."
Učesnici: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd (vodeći partner); Institut Mihajlo Pupin d.o.o., Centar za robotiku, Beograd; Institut za zemljište, Beograd; Srednja poljoprivredno-hemijska škola, Beograd; Poljoprivredno savetodavna i stručna služba PSSS Beograd d.o.o., Mladenovac, Beograd.


- Projekat "Razvoj inovativnih metoda organske ratarske proizvodnje u cilju veće klimatsku neutralnosti poljoprivrede" (Ugovor br. 680-00-00027/3/2021-02).
Vodeća institucija na projektu: Institut za zemljište, Beograd; Partnerske organizacije: Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje "Serbia organika" i Institut za ekonomiku poljoprivrede (IEP), Beograd;
Rukovodilac projekta dr Vladan Ugrenović.

Fond za nauku Republike Srbije - Program IDEJE:

- Projekat "Evaluation of the Microplastic in the Soils of Serbia", akronim: EMIPLAST-SoS, šifra: 7742318
Nosilac projekta: Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd. Učesnici: Institut za zemljište, Beograd;
Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd; Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura" - Univerzitet Metropolitan.


Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO):

- TCP/SRB/3803/C3 "Increasing national capacities to assess the risk of diffuse agricultural soil pollution" - učesnici na projektu.