------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
dana 25. decembra 2022. godine raspisalo je
Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih
istraživača - studenata doktorskih studija
u naučnoistraživački rad NIO.

Tekst Poziva i prijave mogu se preuzeti sa
sajta Ministarstva www.nitra.gov.rs na adresi:
https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php
------------------------------------------------------------------------------

Institut za zemljište je jedna od najstarijih naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji. Akt o „Ustroeniu Zemljodelske Škole“ u Topčideru potpisao je knjaz Aleksandar Karađordević 10. januara 1853. godine.

Institut za zemljište s ponosom ističe istorijat svog nastajanja i izuzetno veliki broj naučnih i stručnih radnika koji su radili i postigli zavidne rezultate na polju naučnog rada i unapređenja poljoprivrede.
Zagađenost zemljišta, usled industrije i drugih vidova zagađenja je, nažalost, veća nego ranije, pa su i postavljeni izazovi pred mladim generacijama povećani. Međutim, kada su prethodne generacije, nemajući adekvatnu opremu, uspele da razrešavaju akutne probleme vezane za zemljište, uvereni smo da će i ova i naredne generacije istraživača nastaviti zacrtanim putanjama kako bi zemljište, kao najdragoceniji resurs, ostavljali svojim pokolenjima.

Za poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) povoljno, brzo i precizno vršimo sve vrste agrohemijskih, fizičkih i mikrobioloških analiza zemljišta za ratarske, povrtarske i voćarske kulture. Za veći broj uzoraka daju se određeni popusti.
Unapred hvala na poverenju.

.......................................................................................................................................................
Prilikom donošenja uzoraka na analizu potrebno je priložiti dokaz o uplati.

- Izrada projekata i studija za potrebe Ministarstva
  za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
  vodoprivrede i Ministarstva za zaštitu životne sredine
  i prostornog planiranja
- Geneza, klasifikacija i kartografija zemljišta
- Agrohemija, kontrola plodnosti i ishrana bilja
- Mikrobiologija zemljišta i proizvodnja mikrobioloških đubriva
- Melioracije zemljišta
- Erozija zemljišta
- Rekultivacija zemljišta
- Zaštita životne sredine
- Kontrola ishrane fudbalskih terena
  i drugih parkovskih i dekorativnih površina
- Informatika i informacioni sistemi
- Usavršavanje kadrova

Institut za zemljište ispunjava propisane uslove za poslove monitoringa zemljišta
Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine

Institut za zemljište je ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta

Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Institut za zemljište je ovlašćena organizacija za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta

Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Institut za zemljište je ovlašćena projektantska organizacija za izradu projekata pretvaranja neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište

Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
..............................................................................
CENOVNIK šaljemo na zahtev klijenata.
..............................................................................

Celokupan obim akreditacije laboratorije
dotupan je na web stranici ATS-a http://www.registar.ats.rs/predmet/312/