Kadar Instituta za zemljište sa naučnim, istraživačkim i stručnim zvanjima:
1. dr Radmila Pivić, naučni savetnik
2. dr Dušica Delić, naučni savetnik
3. dr Elmira Saljnikov, naučni savetnik
4. dr Vesna Mrvić, naučni savetnik
5. dr Aleksandra Stanojković-Sebić, naučni savetnik
6. dr Mira Milinković, viši naučni saradnik
7. dr Olivera Stajković-Srbinović, viši naučni saradnik
8. dr Vladan Ugrenović, viši naučni saradnik
9. dr Biljana Sikirić, naučni saradnik
10. dr Jelena Maksimović, naučni saradnik
11. dr Aneta Buntić, naučni saradnik
12. dr Darko Jaramaz, naučni saradnik
13. MSc Magdalena Knežević, istraživač saradnik
14. MSc Sonja Tošić, istraživač saradnik
15. MSc Tara Grujić, istraživač pripravnik
16. mr Nataša Rasulić, stručni savetnik I
17. mr Nikola Koković, stručni savetnik I
18. MSc Mile Nikoloski, stručni savetnik
19. Zoran Dinić, dipl.hem., stručni savetnik
20. MSc Marina Jovković, stručni savetnik
21. MSc Ferdinando Margarino, stručni saradnik
22. MSc Boris Nerandžić, stručni saradnik

Upravni odbor:
- dr Dragana Vidojević, predsednik Upravnog odbora
- dr Vladan Ugrenović
- dr Dragana Latković
- dr Dragan Radivojević
- dr Aurelija Spirić
- dr Olivera Stajković-Srbinović
- dr Jelena Maksimović