Kadar Instituta za zemljište sa naučnim, istraživačkim i stručnim zvanjima:
1. dr Radmila Pivić, naučni savetnik
2. dr Dušica Delić, naučni savetnik
3. dr Elmira Saljnikov, naučni savetnik
4. dr Vesna Mrvić, naučni savetnik
5. dr Aleksandra Stanojković-Sebić, naučni savetnik
6. dr Mira Milinković, viši naučni saradnik
7. dr Olivera Stajković-Srbinović, viši naučni saradnik
8. dr Vladan Ugrenović, viši naučni saradnik
9. dr Biljana Sikirić, viši naučni saradnik
10. dr Jelena Maksimović, viši naučni saradnik
11. dr Aneta Buntić, viši naučni saradnik
12. dr Darko Jaramaz, naučni saradnik
13. dr Magdalena Knežević, naučni saradnik
14. MSc Sonja Tošić, istraživač saradnik
15. MSc Marina Jovković, istraživač saradnik
16. MSc Tara Grujić, istraživač pripravnik
17. MSc Mila Pešić, istraživač pripravnik
18. MSc Vojislav Lazović, istraživač pripravnik
19. mr Nataša Rasulić, stručni savetnik
20. mr Nikola Koković, stručni savetnik
21. MSc Mile Nikoloski, stručni savetnik
22. Zoran Dinić, dipl.hem., stručni savetnik
23. dr Vladimir Miladinović, stručni savetnik
24. MSc Ferdinando Margarino, stručni saradnik
25. MSc Boris Nerandžić, stručni saradnikUpravni odbor:
- dr Dragana Vidojević, predsednik Upravnog odbora
- dr Vladan Ugrenović
- dr Dragana Latković
- dr Dragan Radivojević
- dr Aurelija Spirić
- dr Olivera Stajković-Srbinović
- dr Jelena Maksimović